26 de juny 2013

Informació fí de curs e inici curs 2013-2014

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES D’ESO
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats de recuperació del setembre 2013.
les activitats a fer durant l'estiu són lliurades als alumnes a més de tenir-les penjades als Blocs de cada Departament.

3 i 4 de setembre:
Proves extraordinàries
Es podran presentar també, a les proves extraordinàries de setembre, els alumnes que tot i haver superat l’àrea, tenen algun trimestre suspès i volen millorar la nota final d’àrea. En aquest cas, podran fer la prova de recuperació del trimestre suspès.
Cal recordar que, per tal de poder accedir a la prova de recuperació ÉS INDISPENSABLE  presentar el treball encomanat,  el dia de la prova. Podeu consultar els deures d’estiu i la feina de recuperació al Blog de cada Departament

Proves Extraordinàries de 1r., 2n., i 3r.
Hora        /            Dia
Dimarts 3
Dimecres 4

9:00 – 10:00

Castellà


Català

10:00 – 11:00

Socials


Naturals

11:00 – 12:00

Tecnologia


Matemàtiques

12:00 – 13:00


Anglès

Educació Física


13:00 – 14:00

Música

VP

Proves Extraordinàries de 4t.
Hora        /            Dia
Dimarts 3
Dimecres 4

9:00 – 10:00

Castellà


Català

10:00 – 11:00

Socials


Específica 1

11:00 – 12:00

Específica 2


Matemàtiques

12:00 – 13:00


Anglès

Educació Física


13:00 – 14:00

Específica 39 de setembre:
De 10:00 a 11:00 els alumnes que el curs 2013-14 cursaran 2n i 3r d’ESO hauran de venir a l’escola a recollir el full d’optatives.
10 de setembre:
De 09:00 a 10:00 els alumnes que el curs 2013-14 cursaran 2n i 3r d’ESO hauran de venir a l’escola a retornar la tria feta.
12 de setembre:
A les 08:00 del matí inici de les classes  de 1r., 2n., 3r. i 4t. ESO.

Que tingueu un Bon estiu!!

Coordinació de Secundària