18 de jul. 2013

A L'ATENCIÓ DELS PARES I MARES DELS ALUMNES DE 1r. D'ESO 2013 - 2014


Seguint amb la mateixa dinàmica de cursos anteriors, creiem convenient de trobar-nos amb els pares i mares de cada grup per tenir un primer contacte amb les famílies dels nostres alumnes.

Amb aquest canvi d'impressions es reforçarà la confiança mútua que ens permetrà mantenir una bona relació al llarg del curs. Això ens facilitarà l'entesa davant dels problemes que puguin sorgir, siguin de conducta o en l'assoliment dels coneixements que els pertoquen.

En el transcurs d’aquesta reunió amb els tutors, la direcció del centre aprofitarà per fer-vos una pinzellada general sobre l’ESO. Procurarem donar resposta a totes les qüestions que us plantegeu d’aquesta nova Etapa i us facilitarem informació sobre horaris, professorat, organització general, matèries, plans, projectes i objectius...

Recomanem l'assistència a aquesta reunió que tindrà lloc, a les dependències del Centre, el dijous 5 de setembre a les 20.00 del vespre.