19/06/2014

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES D’ESO
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats de recuperació del setembre 2014.

2 i 3 de setembre:
Proves extraordinàries
Es podran presentar també, a les proves extraordinàries de setembre, els alumnes que tot i haver superat l’àrea, tenen algun trimestre suspès i volen millorar la nota final d’àrea. En aquest cas, podran fer la prova de recuperació del trimestre suspès.
Cal recordar que, per tal de poder accedir a la prova de recuperació ÉS INDISPENSABLE  presentar el treball encomanat,  el dia de la prova. Podeu consultar els deures d’estiu i la feina de recuperació al Blog de cada Departament

Proves Extraordinàries de 1r., 2n., i 3r.
Hora        /            Dia
Dimarts 2
Dimecres 3

9:00 – 10:00

Castellà


Català

10:00 – 11:00

Socials


Naturals

11:00 – 12:00

Tecnologia


Matemàtiques

12:00 – 13:00


Anglès

Educació Física


13:00 – 14:00

Música

VP

Proves Extraordinàries de 4t.
Hora        /            Dia
Dimarts 2
Dimecres 3

9:00 – 10:00

Castellà


Català

10:00 – 11:00

Socials


Específica 1

11:00 – 12:00

Específica 2


Matemàtiques

12:00 – 13:00


Anglès

Educació Física


13:00 – 14:00

Específica 38 de setembre:
De 10:00 a 11:00 els alumnes que el curs 2013-14 cursaran 2n i 3r d’ESO hauran de venir a l’escola a recollir el full d’optatives.
9 de setembre:
De 09:00 a 10:00 els alumnes que el curs 2013-14 cursaran 2n i 3r d’ESO hauran de venir a l’escola a retornar la tria feta.
15 de setembre:
A les 08:30 del matí inici de les classes  de 1r., 2n., 3r. i 4t. ESO.

Que tingueu un Bon estiu!!

Coordinació de Secundària
A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 4t. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2013-2014.

Divendres, 6  de juny
Tarda:Balls de Saló a l’escola Swing de Manresa.
Lliurament de notes de la 3ª  avaluació.

Dilluns, 9 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.
Recuperacions Finals.
Poden recuperar els tres trimestres
Dilluns, 9
Dimarts, 10
Dimecres, 11
Dijous, 12
ESPE 1 (9:15)
EF (9:15)
CATALÂ (8:00)
ESPE 3 (8:45)
ANGLÈS (10:00)
CASTELLÀ (10:45)
MATES (11:30)
SOCIALS (9:30)
COMENTARI (12:45)
ESPE 2 (12:45)

ÈTICA (12:15)

Divendres ,13 al 17 de juny
Viatge fi de curs a Menorca

Divendres, 20 de juny
Festa de Final de Curs

Divendres, 27 de juny

 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.
Manresa,28 de maig de 2014

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 1r., 2n. I 3r. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2013-2014.

Dilluns, 9 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.

Dimecres, 11 de juny
Inici dels Treballs de Síntesi 1r., 2n., i 3r.

Dimarts, 17 de juny
Exposició oral dels treballs de Síntesi. Els alumnes assistiran al centre a l’hora assignada a cada grup de treball.

Recuperacions Finals.
Només assistiran al centre aquells alumnes que tinguin matèries del 3r.Trimestre per recuperar.

Hora        /            Dia
Dimecres 18
Dijous 19
Divendres 20

9:00 - 10:30

Castellà


Català

Mates

10:30 – 12:00

Socials


Naturals

Tecnologia

12:00 – 13:30

Música 


Anglès

EF/VP

Divendres, 20 de juny
Festa de Final de curs.

Dijous, 26 de juny
Reunions de final de curs de 1r., 2n. i 3r. d’ ESO a les 20:00h. del vespre a les aules.

Divendres, 27 de juny
 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.

Proves extraordinàries  de setembre: ( es lliurarà l’horari i les matèries a recuperar el mateix dia 27 en els informes finals).


Equip de Secundària

20/09/2013

Projecte de Recerca 4t ESO 2013-14

Seguiu aquest enllaç:

https://docs.google.com/file/d/0BxATZIIyWJ96ZlNEb3oxRXNpdnM/edit?usp=sharing

05/09/2013

Reunions de pares i mares inici curs 2013-2014


1r. ESO: dijous 5 de setembre a les 20:00h.
2n, 3r. i 4t. dilluns 23 de setembre a les 20:00h.

18/07/2013

A L'ATENCIÓ DELS PARES I MARES DELS ALUMNES DE 1r. D'ESO 2013 - 2014


Seguint amb la mateixa dinàmica de cursos anteriors, creiem convenient de trobar-nos amb els pares i mares de cada grup per tenir un primer contacte amb les famílies dels nostres alumnes.

Amb aquest canvi d'impressions es reforçarà la confiança mútua que ens permetrà mantenir una bona relació al llarg del curs. Això ens facilitarà l'entesa davant dels problemes que puguin sorgir, siguin de conducta o en l'assoliment dels coneixements que els pertoquen.

En el transcurs d’aquesta reunió amb els tutors, la direcció del centre aprofitarà per fer-vos una pinzellada general sobre l’ESO. Procurarem donar resposta a totes les qüestions que us plantegeu d’aquesta nova Etapa i us facilitarem informació sobre horaris, professorat, organització general, matèries, plans, projectes i objectius...

Recomanem l'assistència a aquesta reunió que tindrà lloc, a les dependències del Centre, el dijous 5 de setembre a les 20.00 del vespre.

26/06/2013

Informació fí de curs e inici curs 2013-2014

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES D’ESO
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats de recuperació del setembre 2013.
les activitats a fer durant l'estiu són lliurades als alumnes a més de tenir-les penjades als Blocs de cada Departament.

3 i 4 de setembre:
Proves extraordinàries
Es podran presentar també, a les proves extraordinàries de setembre, els alumnes que tot i haver superat l’àrea, tenen algun trimestre suspès i volen millorar la nota final d’àrea. En aquest cas, podran fer la prova de recuperació del trimestre suspès.
Cal recordar que, per tal de poder accedir a la prova de recuperació ÉS INDISPENSABLE  presentar el treball encomanat,  el dia de la prova. Podeu consultar els deures d’estiu i la feina de recuperació al Blog de cada Departament

Proves Extraordinàries de 1r., 2n., i 3r.
Hora        /            Dia
Dimarts 3
Dimecres 4

9:00 – 10:00

Castellà


Català

10:00 – 11:00

Socials


Naturals

11:00 – 12:00

Tecnologia


Matemàtiques

12:00 – 13:00


Anglès

Educació Física


13:00 – 14:00

Música

VP

Proves Extraordinàries de 4t.
Hora        /            Dia
Dimarts 3
Dimecres 4

9:00 – 10:00

Castellà


Català

10:00 – 11:00

Socials


Específica 1

11:00 – 12:00

Específica 2


Matemàtiques

12:00 – 13:00


Anglès

Educació Física


13:00 – 14:00

Específica 39 de setembre:
De 10:00 a 11:00 els alumnes que el curs 2013-14 cursaran 2n i 3r d’ESO hauran de venir a l’escola a recollir el full d’optatives.
10 de setembre:
De 09:00 a 10:00 els alumnes que el curs 2013-14 cursaran 2n i 3r d’ESO hauran de venir a l’escola a retornar la tria feta.
12 de setembre:
A les 08:00 del matí inici de les classes  de 1r., 2n., 3r. i 4t. ESO.

Que tingueu un Bon estiu!!

Coordinació de Secundària

02/06/2013

Calendari de Juny

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 1r., 2n. I 3r. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2012-2013.

Divendres, 7 de juny
Festa de final de curs

Dilluns, 10 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.

Dimecres, 12 de juny
Inici dels Treballs de Síntesi 1r., 2n., i 3r.

Dimarts, 18 de juny
Exposició oral dels treballs de Síntesi. Els alumnes assistiran al centre a l’hora assignada a cada grup de treball.

Recuperacions Finals.
Només assistiran al centre aquells alumnes que tinguin matèries del 3r.Trimestre per recuperar.

Hora        /            Dia
Dimecres 19
Dijous 20
Divendres 21

9:00 - 10:30

Castellà


Català

Mates

10:30 – 12:00

Socials


Naturals

Tecnologia

12:00 – 13:30

Música 


Anglès

EF/VP

Dimarts, 25 de juny
Reunions de final de curs de 1r., 2n., 3r. i 4t.  d’ ESO a les 8.00 del vespre a les aules.

Dijous, 27 de juny
 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 4t. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2012-2013.

Divendres, 7 de juny
Matí: Balls de saló a l’escola Swing de Manresa i sortin anirem a fer una volta pel passeig.
Tarda: Lliure.
Nit: Festa de final de curs

Dilluns, 10 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.

Recuperacions Finals.
Poden recuperar els tres trimestres
Hora / Dia
Dimecres, 12
Dijous, 13
Divendres, 14

8:00 – 9:30

CASTELLÀ


SOCIALS
8:30 – 9:30
EF

9:30 – 11:00

ESPE 1


ESPE 2

CATALÀ

11:30 – 13:00

MATES


ANGLÈS

ESPE3

Dissabte, 15 al 19 de juny
Viatge fi de curs a Menorca

Dimarts, 25 de juny
Reunió de final de curs a les 8:00 del vespre a l’aula.

Dijous, 27 de juny

 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.

Proves extraordinàries  de setembre: ( es lliurarà l’horari i les matèries a recuperar el mateix dia 27 en els informes finals).

17/09/2012

PARES I MARES  DELS ALUMNES DE 2n., 3r. i 4t. D'ESO

Iniciat ja el curs 2012-2013 i seguint amb la mateixa dinàmica de cursos anteriors, creiem convenient de trobar-nos amb els pares i mares de cada grup per tenir un primer contacte amb les famílies dels nostres alumnes.

Amb aquest canvi d’impressions es reforçarà la confiança mútua que ens permetrà mantenir una bona relació al llarg del curs.

Com a fruit d’aquesta trobada ens agradaria que es veiés la necessitat de successives entrevistes per parlar de tot allò que condueixi els nostres nois i noies a obtenir un progrés tant en els seus hàbits i actituds com en els resultats dels seus aprenentatges.

Recomanem l’assistència a aquesta reunió que tindrà lloc, a les dependències del Centre, el proper dilluns 24 de setembre a les 20.00 del vespre.

Mentrestant, en nom de tot el professorat, aprofita per a saludar-los atentament,LA DIRECCIÓ DEL CENTRE