2 de juny 2013

Calendari de Juny

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 1r., 2n. I 3r. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2012-2013.

Divendres, 7 de juny
Festa de final de curs

Dilluns, 10 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.

Dimecres, 12 de juny
Inici dels Treballs de Síntesi 1r., 2n., i 3r.

Dimarts, 18 de juny
Exposició oral dels treballs de Síntesi. Els alumnes assistiran al centre a l’hora assignada a cada grup de treball.

Recuperacions Finals.
Només assistiran al centre aquells alumnes que tinguin matèries del 3r.Trimestre per recuperar.

Hora        /            Dia
Dimecres 19
Dijous 20
Divendres 21

9:00 - 10:30

Castellà


Català

Mates

10:30 – 12:00

Socials


Naturals

Tecnologia

12:00 – 13:30

Música 


Anglès

EF/VP

Dimarts, 25 de juny
Reunions de final de curs de 1r., 2n., 3r. i 4t.  d’ ESO a les 8.00 del vespre a les aules.

Dijous, 27 de juny
 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 4t. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2012-2013.

Divendres, 7 de juny
Matí: Balls de saló a l’escola Swing de Manresa i sortin anirem a fer una volta pel passeig.
Tarda: Lliure.
Nit: Festa de final de curs

Dilluns, 10 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.

Recuperacions Finals.
Poden recuperar els tres trimestres
Hora / Dia
Dimecres, 12
Dijous, 13
Divendres, 14

8:00 – 9:30

CASTELLÀ


SOCIALS
8:30 – 9:30
EF

9:30 – 11:00

ESPE 1


ESPE 2

CATALÀ

11:30 – 13:00

MATES


ANGLÈS

ESPE3

Dissabte, 15 al 19 de juny
Viatge fi de curs a Menorca

Dimarts, 25 de juny
Reunió de final de curs a les 8:00 del vespre a l’aula.

Dijous, 27 de juny

 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.

Proves extraordinàries  de setembre: ( es lliurarà l’horari i les matèries a recuperar el mateix dia 27 en els informes finals).