17 de set. 2012

PARES I MARES  DELS ALUMNES DE 2n., 3r. i 4t. D'ESO

Iniciat ja el curs 2012-2013 i seguint amb la mateixa dinàmica de cursos anteriors, creiem convenient de trobar-nos amb els pares i mares de cada grup per tenir un primer contacte amb les famílies dels nostres alumnes.

Amb aquest canvi d’impressions es reforçarà la confiança mútua que ens permetrà mantenir una bona relació al llarg del curs.

Com a fruit d’aquesta trobada ens agradaria que es veiés la necessitat de successives entrevistes per parlar de tot allò que condueixi els nostres nois i noies a obtenir un progrés tant en els seus hàbits i actituds com en els resultats dels seus aprenentatges.

Recomanem l’assistència a aquesta reunió que tindrà lloc, a les dependències del Centre, el proper dilluns 24 de setembre a les 20.00 del vespre.

Mentrestant, en nom de tot el professorat, aprofita per a saludar-los atentament,



LA DIRECCIÓ DEL CENTRE