19 de juny 2014

Manresa,28 de maig de 2014

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 1r., 2n. I 3r. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2013-2014.

Dilluns, 9 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.

Dimecres, 11 de juny
Inici dels Treballs de Síntesi 1r., 2n., i 3r.

Dimarts, 17 de juny
Exposició oral dels treballs de Síntesi. Els alumnes assistiran al centre a l’hora assignada a cada grup de treball.

Recuperacions Finals.
Només assistiran al centre aquells alumnes que tinguin matèries del 3r.Trimestre per recuperar.

Hora        /            Dia
Dimecres 18
Dijous 19
Divendres 20

9:00 - 10:30

Castellà


Català

Mates

10:30 – 12:00

Socials


Naturals

Tecnologia

12:00 – 13:30

Música 


Anglès

EF/VP

Divendres, 20 de juny
Festa de Final de curs.

Dijous, 26 de juny
Reunions de final de curs de 1r., 2n. i 3r. d’ ESO a les 20:00h. del vespre a les aules.

Divendres, 27 de juny
 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.

Proves extraordinàries  de setembre: ( es lliurarà l’horari i les matèries a recuperar el mateix dia 27 en els informes finals).


Equip de Secundària