19 de juny 2014

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 4t. DE SECUNDÀRIA
Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats del final d'aquest curs 2013-2014.

Divendres, 6  de juny
Tarda:Balls de Saló a l’escola Swing de Manresa.
Lliurament de notes de la 3ª  avaluació.

Dilluns, 9 de juny
Inici de l’horari de jornada intensiva.
Recuperacions Finals.
Poden recuperar els tres trimestres
Dilluns, 9
Dimarts, 10
Dimecres, 11
Dijous, 12
ESPE 1 (9:15)
EF (9:15)
CATALÂ (8:00)
ESPE 3 (8:45)
ANGLÈS (10:00)
CASTELLÀ (10:45)
MATES (11:30)
SOCIALS (9:30)
COMENTARI (12:45)
ESPE 2 (12:45)

ÈTICA (12:15)

Divendres ,13 al 17 de juny
Viatge fi de curs a Menorca

Divendres, 20 de juny
Festa de Final de Curs

Divendres, 27 de juny

 Lliurament d'informes de final de curs entre les 10 del matí i les 11.30 a les classes de cada tutoria. Si alguna família volgués venir a buscar-les, recomanem demanar hora amb el tutor/a per tal d’agilitar el procés.